Kategorie

Przetwarzanie Danych

TREŚĆ OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO ZGODNEGO Z ART. 13 UST. 1 RODO

1.      Administratorem danych osobowych jest Stepp SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-777 ul. Jana Rosoła 61B/17;

2.      Przedstawicielem Administratora jest Krzysztof Kamiński, steppkrzysztof@gmail.com, tel. +48 601 88 26 28, 05-510 Konstancin - Jeziorna, ul. Letnia 1;

3.      W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych mogą skontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych:  Krzysztof Kamiński, steppkrzysztof@gmail.com, tel. +48 601 88 26 28, 05-510 Konstancin - Jeziorna, ul. Letnia 1;

4.      Cel przetwarzania danych osobowych: Zrealizowanie złożonego przez klienta zamówienia. w tym dostarczenie zrealizowanego zamówienia do klienta. w celu rozpatrzenia wszelkich reklamacji i zwrotów dotyczących zamówień z sklepu internetowego firmy Stepp SP. z o.o., oraz jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane zostaną wykorzystane w celach marketingowych, np . przesyłanie informacji o promocjach drogą mailową. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

5.      Odbiorcą danych osobowych będzie firma kurierska w celu zrealizowania zamówienia do końca, oraz w niektórych przypadkach firma o charakterze księgowym w celu rozliczenia faktur i paragonów z urzędem skarbowym;

6.      Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: ze względu na rękojmię w handlu internetowym Twoje dane będą przechowywane minimum dwa lata od ich pozyskania i będą odnawiane jeśli dokonasz kolejnych zakupów na naszych platformach;

7.      Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na chwilę obecną organem nadzorczym jest GIODO  z siedzibą ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Ma to jednak ulec zmianie, wtedy nastąpi aktualizacja tych danych), a także o prawie do przenoszenia danych i do zapomnienia twoich danych osobowych.

8.      Podanie danych osobowych jest wymogiem do zawarcia umowy o sprzedaży/kupnie między firmą Stepp SP z o.o., a klientem podającym te dane osobowe;

 

Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w punktach: 6,7,  8.